Požehnání

V pátek 29. listopadu Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu i lidem. Ne každý měl možnost požehnání slyšet, i když mnohým je věnováno.

Bože našich otců i Bože náš
prosíme Tě,
aby toto byly prostory, ve kterých září světlo,
které otevírá lidem prostory jejich života hodnotám vznešeným.

A aby toto bylo místo,
ve kterém lidé se stávají příchutí dobra pro toto město,
i pro všechny, kteří sem přicházejí.

Prosím Tě, aby toto bylo místo,
které spojuje, dává naději
a otevírá lidská srdce pro schopnost milovat.

Buď s těmi, kteří se zasloužili,
aby toto místo znovu rozkvetlo.

Buď s těmi, kteří sem budou přicházet
a žehnej těm, kteří odsud budou vysláni,
aby světlo šířili ve svých domovech,
na místech, kde pracují a kam jsou posláni.

Požehnej toto místo
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.