Výstava prodloužena

Pro neutuchající zájem návštěvníků jsme se rozhodli prodloužit výstavu Cesta až do 30. dubna 2024.

Zrestaurované obrazy křížové cesty z Křesťanského vršku v Klatovech od malířky Bedřišky Znojemské si v refektáři jezuitské koleje můžete prohlédnout ve stejném čase jako dosud, a to každý pátek od 11 do 16 hodin v prohlídkovém okruhu „Jezuitská kolej“ a bez průvodce při akcích pořádaných Městskou knihovnou Klatovy v refektáři.

Pořadateli jsou město Klatovy, Městská knihovna Klatovy, p. o., a Galerie Klatovy/Klenová, p. o.