Veřejné projednání

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy Vážení spoluobčané, město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje. Nyní jsme před dokončením první fáze – tj. „analytické části...

Jednání Zastupitelstva města

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

ProgramZahájení jednání Zastupitelstva města Klatov1) Kontrola plnění usnesení2) Návrhy na majetkoprávní úkony3) Využití objektu bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV, Klatovy4) Závěrečný účet města za rok 2021 + účetní závěrka města za rok 20215) Žádost TJ Sokol Klatovy o financování „Opravy plotu v Domažlické ul. v Klatovech“6) Rozpočtové opatření č. 4/2022 + dotace nad 50 000...