Jednání zastupitelstva města

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Program:Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov Kontrola plnění usneseníNávrhy na majetkoprávní úkonyAccolade - PZ Bor - schválení 1. nájemcePodání žádosti o dotaci na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ do programu SFRB, schválení aktualizace projektu a realizace akcePodání žádosti o dotaci na projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“ v rámci dotačního...

Školení RF

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Jednání zastupitelstva města

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Program:Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

Jednání Zastupitelstva města

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Program: Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov Kontrola plnění usneseníNávrhy na majetkoprávní úkonyRozbory finančního hospodaření města a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2020Rozpočtové opatření č. 4/2020 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případěSchválení úvěru pro město KlatovySchválení smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury města KlatovyZměna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.Zprávy vedení městaDiskuseUsnesení...

Veřejné projednání

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy Vážení spoluobčané, město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje. Nyní jsme před dokončením první fáze – tj. „analytické části...