Tančící housle Alexandera Shonerta

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Koncert z cyklu Klatovské hudební čtvrtky, který pořádá Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy. Posluchači se mohou těšit na tance národů světa v podání houslisty Alexandera Shonerta. Program pro housle s doprovodem klavíru nabízí tance jak hudebních velikánů, tak i lidové národní tance. Zastoupení národů je nesmírně pestré; kromě...

Zrození, zánik, naděje

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

NOVÝ TERMÍN Uslyšíte skladby komponované pro vokální bas (Jaromír Nosek), které byly zpívány a hrány v polovině 17. století. Barokní hudba bude v programu kombinována s tvorbou současných autorů – Marka Kubáta a především Tomáše Hanzlíka. ANMOEN (ANtico MOderno ENsemble) je komorní soubor vynikajících hudebníků, který oživuje kompozice ukryté v archivech a zároveň dává impulz...

Temperamenty, afekty a živly

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Radost, smutek, láska, zklamání, touha, úžas, bolest, soucit, zlost, víra... Základní pocity, emoce, charaktery a vášně, které člověka provázejí po celý život. Stejně jako dynamika architektury barokního chrámu, světlo-stín barokního obrazu, nebo výrazové ztvárnění barokních soch Ctností a Neřestí Matyáše Bernarda Brauna na Kuksu, tak i barokní hudba dokáže prostřednictvím výrazových prostředků (hudebních afektů) velmi...

August Förster a Klára Skalková

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

August Förster a jeho ženy. Zveme vás na první díl z cyklu klavírních koncertů „August Förster a jeho ženy“. Květen je prý měsícem romantiků, a proto bude největší důraz kladen na období romantismu, ale zazní i skladby jiné, kterými v současné době Klára vyniká nejen mezi vrstevníky, ale i v konkurenci mnohem zkušenějších kolegů.

Benefiční koncert pro Tadeáška

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Přijďte na benefiční koncert, na němž vystoupí kytaristé Ivan Boreš a Vojtěch Vrtiška. Zahrají ve prospěch Tadeáška Šperla, který trpí genetickým nervosvalovým onemocněním SMA 1. typu. Dobrovolné vstupné z akce bude využito k pořizování zdravotních pomůcek, zajištění potřebné rehabilitace a k zajištění potřeb k usnadnění běžného života Tadeáška Šperla. Buďte u toho s námi a...

Petr Novák & Tomáš Hostýnek

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Město Klatovy a Městská knihovna Klatovy vás zvou na klavírní recitál, který pořádají v rámci konference SETKÁVÁNÍ · ENCOUNTERS · BEGEGNUNGEN 2022. Celý program začíná v pátek 27. května 2022 v 17.00 hodin v refektáři jezuitské koleje. V programu zazní sonáty Ludwiga van Beethovena op. 14, č. 1 „Patetická“ (Tomáš Hostýnek) a op. 27, č....

Evropský festival duchovní hudby: En Arché Praha & Pěvecký sbor jihočeských učitelek České Budějovice

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu. Od roku 2008 organizaci zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy. Nenechte si ujít podvečer krásné hudby. Uslyšíte především právě hudbu duchovní a hudbu od barokních autorů. Jste srdečně zváni.

Šumavan a jeho 160. výročí

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Sbor se představí ve všech svých polohách, zazní tedy duchovní hudba, muzikálové pásmo, pásmo písní na lidovou notu, spirituál i klasická sborová tvorba 19. století. Celým večerem vás provede Tomáš Javorský, který bude zpovídat sbormistryni Terezu Groesslovou. Posluchači se tak seznámí nejen s historií sboru, ale budou moci nahlédnout do zákulisí fungování smíšeného pěveckého sboru....

Večer absolventů

Nádvoří jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci s MKS Klatovy a Městskou knihovnou Klatovy uvádí Večer absolventů. V rámci projektu Letní středy na Nádvoří. Začátek programu v refektáři jezuitské koleje, jeho pokračování na nádvoří od 19.30 hodin. Vystoupí taneční obor, H(r)oši, Gospel Time a Rebelové.

Barokní svatojánská noc 2022

Nádvoří jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Rezervace a prodej vstupenek na koncert Štefana Margity v Informačním centru Městského úřadu v Klatovech. Ceny vstupenek 100 Kč, 150 Kč, 250 Kč.Kontakt: Vídeňská 66 (vchod z náměstí), 339 01 Klatovy376 347 240, 376 347 250, icklatovy@mukt.cz Na nádvoří a v refektáři jezuitské koleje, v katakombách, v jezuitském kostele a v Divadelní ulici proběhne tradiční...