Cha cha chá, zasmál se Mordechaj

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Vydejte se s námi napříč deseti stoletími a seznamte se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Víte, co označují slova Pesach, košer...

BB400

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59Klatovy,

Ó, kráso Země české, vlastenče náš V Hradci Králové se 3. prosince 1621 narodil jeden z nejvýznamnějších historických spisovatelů a teoretiků rétoriky, jezuita Bohuslav Balbín. U příležitosti čtyřsetletého výročí této události vás zveme k mezinárodnímu...