Přemysl Otakar II.

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Přednášky o pestrobarevném životě Přemysla Otakara II., na kterou přislíbili svou účast tito přednášející: PhDr. František Kubů vystoupí s tématem Přemyslovec se štaufskou krví; PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., pohovoří na téma Přemysl Otakar II. na plátně a na jevišti, a prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., přiblíží tohoto českého krále jako zakladatele a stavitele.

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Vydejte se s námi napříč deseti stoletími a seznamte se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Víte, co označují slova Pesach, košer nebo šabat? Zjistěte, proč se dávají na židovské hroby kamínky, co je tóra a kdo byl rabi Löw, jak vypadá židovská svatba a spoustu dalších...

Klatovy kolem roku 1520

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Městská knihovna Klatovy vás zve na přednášku PhDr. Kamila Boldana. V květnu roku 1520 došlo ke zničujícímu úmyslně založenému požáru města, který se stal velkým předělem v jeho tvářnosti. Klatovsko tehdy poutalo velkou pozornost, neboť tu kulminovaly boje mezi šlechtou a městy. Právě události, které k požáru vedly, i následná odplata měst, jsou zajímavou kapitolou,...

BB400

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Ó, kráso Země české, vlastenče náš V Hradci Králové se 3. prosince 1621 narodil jeden z nejvýznamnějších historických spisovatelů a teoretiků rétoriky, jezuita Bohuslav Balbín. U příležitosti čtyřsetletého výročí této události vás zveme k mezinárodnímu interdisciplinárnímu setkání. Od vědecké konference, která se konala v závěru listopadu 1988 pod názvem Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách uplynula řada let. Bylo napsáno množství...

Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Historická společnost Klatovy a Městská knihovna Klatovy vás zvou na představení publikace Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021 a s ním spojenou přednášku Lindy Foster Archeologická a stavebně historická dokumentace obnovy refektáře jezuitské koleje v Klatovech, při které proběhne prezentace nálezů objevených během obnovy interiéru refektáře. Dále přednášející shrne poznatky o barokním kanalizačním...

Obřad Bat micva v loštické synagoze

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Obřad Bat micva v loštické synagoze a vnesení Tóry do brněnské synagogy Lenka Hoffmannová uvede prezentaci svých fotografií s doplňujícím textem o prvním obřadu Bat micva v synagoze v Lošticích. Bat micva je obřad, po kterém se židovská dívka stává dospělou se všemi právy a povinnostmi v židovské komunitě. Bude také prezentována událost vnesení nové Tóry do brněnské funkcionalistické synagogy...

Barokní jezuitské Klatovy 2022

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Historická konference s bohatým doprovodným programem. Letos na téma „Barokní chrám“. Kostel měl pro člověka 17.–18. století mnohem větší význam, než je tomu dnes. Letošní konference BJK chce pojmout barokní chrám jako komplexní, tedy nejen umělecké dílo. Barokní chrám jako klenot architektonický, uměleckohistorický, literární i hudební, „dům lidské duše“ i místo setkávání. Přizvaní odborníci pohovoří mj. o výzdobě sakrálních...

Básník hrůzy

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Město Klatovy a Městská knihovna Klatovy vás zvou na večer věnovaný romanopisci Christianu Heinrichu Spiessovi (1755–1799) Stanislav Motl – Osudové lásky Ch. H. Spiesse Václav Maidl – román Ch. H. Spiesse Zloduch Petříček v širších literárněhistorických souvislostech (představní nového vydání tohoto hrůzostrašného díla v nakladatelství Academia) Martin Kříž – Spiessův přítel Kašpar Heřman hrabě Künigl

S.E.B. 2022

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

S.E.B. – Setkávání–Encounters–Begegnungen Panna Maria OchranitelkaMariánská úcta v průběhu staletí Česko-německé přátelské setkání za účasti přednášejících a publika z příhraničního regionu a měst Klatovy a Regensburg. V diskuzi předních odborníků z obou stran hranice se nevyhneme ani obecným otázkám vztahů mezi lidmi. Součástí pátečního programu bude požehnání v refektáři umístěnému novému kříži Vladimíry Tesařovézahájení výstavy...

73

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Osudy 73 popravených ze Spáleného lesa přiblíží u příležitosti 80. výročí heydrichiády historik Lukáš Kopecký.