Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Historická společnost Klatovy a Městská knihovna Klatovy vás zvou na představení publikace Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021 a s ním spojenou přednášku Lindy Foster Archeologická a stavebně historická dokumentace obnovy refektáře jezuitské koleje v Klatovech, při které proběhne prezentace nálezů objevených během obnovy interiéru refektáře. Dále přednášející shrne poznatky o barokním kanalizačním...

Tomáš Thon: Bohuslav Matěj Černohorský

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Bohuslav Matěj Černohorský (280. výročí úmrtí) a staří čeští mistři v nových nálezech a objevech aneb od interpreta k vydavateli – od vydavatele k interpretovi Tomáš Thon varhanní pozitiv Známý český varhaník, pedagog, badatel a vydavatel varhanní hudby PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D., si pro klatovské publikum si připravil speciálně koncipovaný pořad s ohledem na prostory refektáře jezuitské...

Obřad Bat micva v loštické synagoze

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Obřad Bat micva v loštické synagoze a vnesení Tóry do brněnské synagogy Lenka Hoffmannová uvede prezentaci svých fotografií s doplňujícím textem o prvním obřadu Bat micva v synagoze v Lošticích. Bat micva je obřad, po kterém se židovská dívka stává dospělou se všemi právy a povinnostmi v židovské komunitě. Bude také prezentována událost vnesení nové Tóry do brněnské funkcionalistické synagogy...

Gospel Time

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Gospel Time je dvacetičlenný soubor žáků a učitelů ZUŠ J. Kličky Klatovy, který představí duchovní písně v klasických in moderních úpravách pro pěvecký sbor a doprovodnou kapelu. Hostem večera bude zpěvačka Adriana Christovová.

Vítáme jaro 2022 s Ševčíkovou akademií

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Město Klatovy ve spolupráci s Ševčíkovou akademií vás zvou na slavnostní koncert, jímž přivítáme jaro 2022 a připomeneme si 170. narození geniálního českého houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Koncert se uskuteční v refektáři jezuitské koleje v Klatovech a je otevřený pro všechny, kteří milují krásnou hudbu. Účinkujícími budou výteční umělci, houslista Jan Fišer (koncertní mistr České filharmonie) a violoncellista Tomáš Jamník (vítěz...

Hebrejské a jidiš písně

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Hebrejské a jidiš písně: hudba a zpěv mezi posvátným a profánním zpěv & klavír Zita Honzlová