Majáky české kultury

Dnes v 19.30 se rozsvítí Majáky české kultury. Navedou tam, kde by se jinak hrálo. I my se připojujeme. Neboť i u nás by dnes byl otevřený společenský sál, který by nabídl divákům program.

Dnešní maják má ukázat, že kultura je součástí kulturní společnosti, že kultura není jen volnočasová aktivita, že kultura nikam nezmizí, když do divadel, kin a sálů po celé zemi nepustíme diváky.

Pevně věříme, že brzy budeme moct přivítat diváky při plánovaných akcích. Těšíme se na to.

#kulturunezastavíš

Česká televize

Divadlo J. K. Tyla v Plzni (https://www.djkt.eu/kulturu-nezastavis)

Opera+

Reportáž z akce

Plzeňský kraj přidá Klatovům statisíce na klavír

Rada Plzeňského kraje rozhodla o tom, že město Klatovy by mělo obdržet dotaci ve výši 400 000 korun, a to na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením mistrovského klavíru značky August Förster.

„Klavír je určen na dovybavení refektáře jezuitské koleje. Město Klatovy si klade za cíl realizovat v rekonstruovaném prostoru umělecky náročné projekty vážné hudby, kvalitní koncertní klavír je k tomuto nezbytný,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Marešová s tím, že dotaci pro město bude ještě schvalovat krajské zastupitelstvo.

Píše o nás Bulletin SKIP

2020, ročník 29, číslo 1

Klatovská knihovna získala do své správy jezuitský refektář

Městská knihovna Klatovy má od roku 2019 pro své aktivity k dispozici nový (a netradiční) prostor – refektář bývalé jezuitské koleje.

Jezuité v Klatovech zanechali nepřehlédnutelnou stopu. Mluvíme-li dnes o Klatovech barokních, mluvíme zároveň o zázračném obraze Panny Marie klatovské, ale také o Klatovech jezuitských. V roce 1655, dvacet let po svém příchodu, si řádoví bratři začali stavět sídlo, kolej, nedlouho poté kostel a další objekty, které dnes tvoří nejrozsáhlejší a nejviditelnější část centra města. Po zrušení řádu v roce 1773 připadly všechny budovy městu. V další dvousetleté historii komplexu potkáme dragouny, vojáky, četníky, pivovarníky, divadelníky.

Celý článek: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2020-rocnik-29-cislo-1/klatovska-knihovna-ziskala-do-sve-spravy


VITÁK, Karel. Klatovská knihovna získala do své správy jezuitský refektář. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 1 [cit. 2020-09-01]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/670

Barokní svatojánská noc 2020

pátek 26. června 2020 od 18 hodin

I letos v Klatovech proběhne Barokní svatojánská noc. Po pauze se akce přesouvá zpět do areálu jezuitské koleje. Na nádvoří, v refektáři i v ostatních prostorech můžete zhlédnout bohatý program, který si pro vás organizátoři připravili.

Tak se nám to nějak zadrhlo…

Ještě na začátku března nám šla hlava kolem z množství plánovaných, připravovaných i připravených akcí. V půlce měsíce se ale během chvíle všechno změnilo. Každý z nás to prožil po svém. Někdo v karanténě, někdo se potýkal se starostmi o sebe a své blízké, další fungovali v běžném režimu. V každém případě jsme v refektáři odvolali veškeré akce, které měly od půlky března do konce června proběhnout.

Během doby, kdy se do refektáře nedostali diváci a návštěvníci, jsme se stali místem porad, komisí a zasedání, protože právě náš sál byl schopen zajistit prostředí, v němž se jednající nemuseli tísnit, ale mluvili na sebe z bezpečné vzdálenosti dvou metrů.

Blíží se však již doba, kdy i jezuitská kolej bude opět žít hudbou, literaturou, divadlem, zkrátka kulturou. Přestože běžně kulturní sezóna v knihovně končí červnem, letos patrně po nucené přestávce na konci června začne.

sál refektáře připravený na zastupitele

Barokní jezuitské Klatovy 2020

Dámy a pánové, milí přátelé,
těšili jsme se, že se letos o posledním dubnovém víkendu opět potkáme na programu Barokní jezuitské Klatovy 2020 a že se na chvíli ponoříme do časů, které jsou zde v Klatovech neodmyslitelně spojeny s jezuity.

I proto jsme do poslední chvíle oddalovali rozhodnutí, zda letošní ročník uskutečnit, či ne, v době současné „koronavirové krize“, kdy i naše vláda vyhlásila tzv. stav nouze.

Nicméně není možné dále čekat. Ačkoliv nevíme, co bude za měsíc, rozhodli jsme se s ohledem na zdraví a bezpečnost všech přednášejících, posluchačů a organizátorů letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy nekonat.

Věřím, že se za rok, v tom samém čase – tj. o posledním dubnovém víkendu – opět sejdeme, abychom pokračovali v tradici, která nás všechny, svým způsobem, zavazuje.

Děkuji všem, kteří v minulých létech přispěli ke zdárnému průběhu Barokních jezuitských Klatov.

I díky tomu jsme pochopili, že je mnoho věcí, které bychom se my, moderní lidé 21. století mohli od našich dávných předků ze století 17. a 18. učit, jakkoliv to některým připadá nemyslitelné.

Například schopnosti obětovat se, sloužit svým blízkým, nebýt malomyslnými za žádných okolností. Jsou to lekce a příklady, o kterých se snadno mluví, těžko se uskutečňují. Už jenom proto stojí za to pokračovat.

Jakkoliv to zní poněkud archaicky, i my žijeme a konáme v duchu „OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM“, protože věříme v lásku, naději a v tom nás utvrzuje víra (nejen barokní a katolická).

Přeji Vám vše dobré a koncem dubna 2021 opět na shledanou při Barokních jezuitských Klatovech 2021.

Václav Chroust

Pokračovat ve čtení →

Jak na rezervační systém…

Vážení přátelé,
možná jste již zaznamenali, že naše knihovna začala používat on-line rezervační systém pro pohodlné rezervování míst na našich kulturních a vzdělávacích akcích. Systém funguje velmi intuitivně, přesto si dovolím předat několik postřehů, které se mohou hodit při jeho používání.

 • Přístup do portálu k rezervaci akce:
 • Registrace:
  • do doby, než bude možné použít přímou platbu, je nutná registrace.
  • Pokud už máte v rezervačním systému účet, přihlaste se; můžete využít i trvalé přihlášení.
  • Pokud účet nemáte, jednoduše se zaregistrujte: vyplňujete jen jméno, heslo a e-mail, který je nutné v dalším kroku ověřit.
 • Výběr míst/rezervace:
  • kliknutím na konkrétní akci zobrazíte rozmístění sálu a následně zvolíte, která místa chcete rezervovat. POZOR: systém při výběru prvního místa otevře rezervační panel. Pokud chcete rezervovat více míst, můžete se do rozmístění sálu pohodlně vrátit a vybírat dál. Až budete mít hotovo, vrátíte se do rezervačního panelu klepnutím na jeho záložku.
  • Rezervaci dokončíte a, je-li vyžadována platba, dostanete informaci, do kdy je třeba peníze do knihovny poslat nebo přinést.
  • Vstupenku/rezervaci s QR kódem si vytiskněte nebo uložte (například do mobilního telefonu), abyste se jí mohli při příchodu na akci prokázat.
  • Vstupenky nezaplacené v termínu bereme jako zrušené.
  • Platnost rezervace končí 10 minut před začátkem akce, poté může být vaše místo obsazeno jiným zájemcem.

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • Reklamaci je nutné vždy podat na místě, kde byly vstupenky zakoupeny.
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím portálu refektar.reenio.cz bude zákazníkovi vstupné vráceno v hotovosti v knihovně, nebo na základě žádosti doručené z registrovaného e-mailu na bankovní účet uvedený žadatelem.
 • Manipulační, bankovní či jiné další poplatky, vztahující se k typu úhrady či doručení, se nevrací.