Musica colorata

Refektář jezuitské koleje, Klatovy, 21. dubna 2023, 18.00 Přinejmenším stejně barvitá jako celý barokní svět byla také jeho hudba. Malé nahlédnutí do její pestr...