Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva města

(Úterý) 10. 12. 2019 | 19.00 22.00

Program:
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Návrhy na majetkoprávní úkony
 3. Accolade – PZ Bor – schválení 1. nájemce
 4. Podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ do programu SFRB, schválení aktualizace projektu a realizace akce
 5. Podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“ v rámci dotačního programu MPSV – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2020 – informace, spolufinancování akce
 6. Návrh na schválení „Smlouvy o účasti“ v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ na akci „Protipovodňová opatření Klatovy – Luby“
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2019 a dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
 8. Návrh rozpočtu města pro rok 2020 a mimořádné dotace pro rok 2020
 9. Návrh vodného a stočného pro rok 2020
 10. Novelizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 11. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města (materiál bude předložen přímo na zasedání zastupitelstva)
 12. Pojmenování ulice mezi průmyslovou zónou a Štěpánovicemi
 13. Návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Klatovy
 14. Návrh dodatku ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 15. Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu a navýšení vkladu města Klatovy do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.
 16. Zprávy vedení města
 17. Diskuse
 18. Usnesení a závěr

https://www.klatovynet.cz/mukt/user/tiskovky/Program%2010_12_2019.pdf

Refektář jezuitské koleje

Balbínova 59
Klatovy, 339 01

Napsat komentář