Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Veřejné projednání

(Pondělí) 15. 2. 2021 | 16.30 19.00

Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy

Vážení spoluobčané, město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje.

Nyní jsme před dokončením první fáze – tj. „analytické části projektu“. Zpracovatelské týmy provedly rozsáhlé průzkumy, rozhovory, sběr dat, proběhlo též dotazníkové šetření otevřené všem zájemcům. Coronavirová pandemie sice vyvolala nutnost prodloužit termín analytické části, společnými silami jsme přesto vše zvládli. Jsme připraveni na první veřejné projednání. Předpokládali jsme, že zájemcům z řad široké veřejnosti dokumenty a týmy, které je připravily, představíme na jednání v některém z městských sálů, které umožňují četnou účast zájemců. Nouzový stav nám bohužel tento způsob projednání stále neumožňuje.

Rozhodli jsme se proto pro náhradní řešení. Dne 18. 1. 2021 jsme všechny výše uvedené analytické dokumenty zveřejnili na webu města. Uvítáme, když se s nimi seznámíte, když nám případně sdělíte své poznámky, připomínky, podněty, a to na e-mailovou adresu strategie@mukt.cz.

Do on-line přenosu se bude moci zapojit každý zájemce ze „svého domova“ prostřednictvím počítače. Tento způsob projednání děláme poprvé, doufáme, že vše půjde tak, abychom byli všichni spokojeni.

Následovat bude druhá, návrhová část, její ukončení předpokládáme v červnu letošního roku. Poté se snad sejdeme již normálním způsobem, jak jsme zvyklí… Budeme rádi, když nám svým aktivním přístupem pomůžete připravit smysluplné a praktické strategie a generely.

Ing. Václav Chroust, místostarosta města

Refektář jezuitské koleje

Balbínova 59
Klatovy, 339 01

Napsat komentář