Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

  • akce již proběhla.

Září 2020

TGM pro XXI. století

24. 9. 2020 | 18.0019.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01
50Kč

Společnost pro moderní dějiny Klatovska a Městská knihovna Klatovy srdečně zvou na přednášku spisovatele Pavla Kosatíka. Vstup z nádvoří koleje. Kavárna je otevřena nejméně hodinu před akcí. Vstupenky je možné zakoupit na webu nebo v pokladně knihovny (pondělí od 8 do 16 hodin).

Zobrazit více »

RNDr. Václav Cílek: Jak přejít řeku

26. 9. 2020 | 16.3018.00
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01

RNDr. Václav Cílek: Jak přejít řeku aneb Klatovy a zbytek světa Beseda o krajině, usazení města v ní a světovém dění. Vstup z nádvoří koleje. Kavárna bude otevřena i v době mezi sobotními akcemi. Vstupenky je možné zakoupit na webu www.refektar.eu nebo v pokladně knihovny (pondělí od 8 do 16 hodin).

Zobrazit více »

Dobrý, až velmi dobrý večer

30. 9. 2020 | 18.0019.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01

Tentokrát s Rudolfem Salvetrem, starostou města Klatovy, a Milanem Edlem, děkanem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Tématem večera budou Nové trendy ve vzdělávání a příležitosti pro rozvoj města Klatovy.

Zobrazit více »

Říjen 2020

Informační chudoba jako bezpečnostní hrozba?

1. 10. 2020 | 9.0010.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01

Webinář se zaměří na problematiku nízké míry informační gramotnosti u vybraných částí populace jako na problém pro existenci moderního liberálního demokratického státu. Pokusí se zmapovat aspekty problematiky a ukázat možnosti alespoň částečného řešení tohoto fenoménu.

Zobrazit více »

Leden 2021

ZRUŠENO AnMoEn: Zrod, zánik, věčnost

27. ledna | 19.0020.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01
100Kč
Zobrazit více »

Únor 2021

ZRUŠENO Honza „Tráva“ Trávníček

2. února | 18.0019.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01
100Kč

Honza “Tráva” Trávníček: (Ne)obyčejné příběhy z nížin a velehor. Beseda s představením knihy známého českého cestovatele a horolezce.

Zobrazit více »

Jednání Zastupitelstva města

9. února | 19.0022.00
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01

ZRUŠENO Staří čeští mistři v nových nálezech a objevech

10. února | 19.0020.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01
150Kč

 Tomáš Thon: Staří čeští mistři v nových nálezech a objevech.Tomáš Thon představí varhanní skladby Josefa Ferdinanda Norberta Segera, Bohuslava Matěje Černohorského, Jana Zacha, Josefa Lipavského, Františka Xavera Brixiho a Jana Křtitele Vaňhala i jejich autory.

Zobrazit více »

Veřejné projednání

15. února | 16.3019.00
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01

Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy Vážení spoluobčané, město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje. Nyní jsme před dokončením první fáze – tj. „analytické části projektu“. Zpracovatelské týmy provedly rozsáhlé průzkumy, rozhovory, sběr dat, proběhlo též dotazníkové šetření otevřené všem zájemcům. Coronavirová pandemie sice vyvolala nutnost prodloužit termín analytické části,…

Zobrazit více »

ZRUŠENO Obřad Bar micva v loštické synagoze

18. února | 18.0019.30
Refektář jezuitské koleje, Balbínova 59
Klatovy, 339 01
50Kč

Lenka Hoffmannová: Bar Micva v loštické synagoze a vnesení Tóry do brněnské synagogy. Přednáška ve spolupráci se spolkem Synagoga.

Zobrazit více »
+ Export akcí