PhDr. František Kubů

PhDr. František Kubů, narozen v Mariánských Lázních, kde v roce 1973 absolvoval gymnázium, 1973–1978 FFUK v Praze (dějiny, archivnictví a pomocné vědy historické u prof. I. Hlaváčka), 1978–1987 archivář v Chebu, 1987–1989 správce zámku Hrádku u Nechanic ve východních Čechách, 1991–1993 historik oddělení starších dějin v Historickém ústavu v Praze, 1990 a od roku 1994 historik Prachatického muzea v Prachaticích. Stipendijní pobyty v Německu – Göttingen (Max-Planck-Institut für Geschichte) 1990, 1993, 1994, 1999 a 2001, München (Monumenta Germaniae Historica) 1991, Erlangen (Universität) a Nürnberg (Staatsarchiv) 1993 a 1994, Münster (Institut für vergleichende Städtegeschichte) 1994. Zabývá se německými dějinami 12.–14. století se zaměřením na dynastii Štaufů, dějinami Chebska se zaměřením na štaufské období, štaufskou ministerialitu a chebský městský stát, česko-německými vztahy v období středověku, drobnými šlechtickými sídly v předhůří Šumavy a výzkumem Zlaté stezky. Žije v Prachaticích.