PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička, působila na vysoké škole a v Historickém ústavu AV ČR, aktuálně vyučuje dějepis a společenské vědy na gymnáziu v Praze. Věnuje se vrcholnému středověku, dějinné paměti a výzkumu historických tradic, česko-rakouským a česko-polským vztahům, a také tématu „film a dějiny“. Je mimo jiné autorkou monografií „26. 8. 1278. Moravské pole. Poslední boj zlatého krále“ a „Zlatý král, chudý hrabě“ a spoluautorkou několika popularizačních knih (např. „Osudy českých králů a královen“). Publikuje v odborném tisku a soustavně se věnuje popularizaci historie, ať již přednáškovou činností, nebo spoluprací s médii.