Pro účinkující a organizátory

Parametry sálu refektáře

 • šířka 8,6 metru
 • délka 17,4 metru
 • plocha 151 m2
 • kapacita 130 diváků sedících v uspořádání „divadlo“
 • pódium se skládá z dílů 2×1 metr
  • počet 9 ks
  • základní uspořádání 6×3 metry
  • výška 40-60 cm
 • osvětlení
 • ozvučení
 • projekce

Pozor, v sále nelze pořádat diskotéky, plesy a podobné akce.

Parametry ambitové chodby

 • šířka
 • délka
 • plocha

Parametry malého sálu („Kavárny“)

 • šířka
 • délka
 • plocha
 • ozvučení
 • televize

Příjezd pro účinkující

Příjezdová cesta – technika, účinkující.
Vstupy a průchody

Možnosti pronájmu