Ukončené výstavy (2024)


8. dubna – 31. května 2024

Miniatury hudebních nástrojů

Výstava prací dětí 6. tříd ZŠ Plánická. K vidění bude v Oddělení pro děti a mládež do konce května.


prodlužujeme do 30. 4. 2024

refektář do 31. 1. 2024

Cesta

Výstavu restaurovaných obrazů křížové cesty z Křesťanského vršku v Klatovech od malířky Bedřišky Znojemské si v refektáři jezuitské koleje můžete prohlédnout do 31. ledna 2024 každý pátek od 11 do 16 hodin v prohlídkovém okruhu „Jezuitská kolej“ a při akcích (bez průvodce). Pořadateli jsou Město Klatovy, Městská knihovna Klatovy a Galerie Klatovy/Klenová, p. o.březen–duben 2024

Letem světem

Výstava prací žákyně ZUŠ Anežky Svobodové. K vidění bude v Oddělení pro děti a mládež do konce dubna.