Aktuálně probíhající výstavy

od 1. září do 27. října 2023

Výstava je prodloužena do 24. listopadu 2023.

Krajina domova

Výstava akvarelových obrazů od Daniela Ďuriše, amatérského malíře, který putuje Šumavou, přenáší své prožitky na plátno, přírodou tančí, zpívá, proplouvá a při tom všem ještě maluje!

Výstava, která je i prodejní, potrvá do 27. října 2023 a je přístupná v běžné otevírací době dětského oddělení.


od 9. listopadu do 29. prosince 2023

Každý má svého anděla

Každý má svého anděla – přijďte se o tom přesvědčit. Andělíčky najdete v dětském oddělení. Výstava je přístupná v otevírací době dětského oddělení. 


od 9. listopadu do 29. prosince 2023

Výstava obrázků inspirovaná knihou Petry Martiškové Strašidlo z 2.A

Výstavu obrázků od dětí ze 2.A, ZŠ Plánické najdete v chodbě u společenského sálu. Výstava je přístupná v otevírací době dětského oddělení. 


refektář do 31. 1. 2024

Cesta

Výstavu restaurovaných obrazů křížové cesty z Křesťanského vršku v Klatovech od malířky Bedřišky Znojemské si v refektáři jezuitské koleje můžete prohlédnout do 31. ledna 2024 každý pátek od 11 do 16 hodin v prohlídkovém okruhu „Jezuitská kolej“ a při akcích (bez průvodce). Pořadateli jsou Město Klatovy, Městská knihovna Klatovy a Galerie Klatovy/Klenová, p. o.


půjčovna do 29. prosince 2023

Na cestě

Kam, proč a jakým způsobem cestovali obyvatelé našeho regionu v předminulém století? Jaké formy a cíle byly nejčastější či nejoblíbenější? Převažovaly soukromé či služební důvody? Jak bylo ovlivněno cestování technickým pokrokem a společenskými změnami? Kdy se stal náš kraj a jeho metropole turisticky atraktivní? Nejen tyto otázky se pokusí zodpovědět výstava sestavená již tradičně z dobových dokumentů z vlastního fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Děkujeme rovněž za podporu z Plzeňského kraje.


čítárna do 30. listopadu 2023

Malování na dřevo

Po celý listopad můžete v naší čítárně zhlédnout výstavu s názvem Malování na dřevo. Vystavené předměty zhotovila Petra Kopřivová. Přijďte se podívat, těšíme se na vás.  


od 1. září do 31. prosince 2023

S knížkou na prázdniny

Výstavu fotografií z letní soutěže si můžete prohlédnout v oddělení pro děti a mládež. Můžete se také zapojit do hlasování o nejlepší fotografii.


od 2. října do 31. prosince 2023

Labyrint světa a ráj srdce

Přijďte zhlédnout cyklus grafických tisků od známého českého básníka, výtvarníka a editora Miroslava Huptycha. Připraven je pro vás také soutěžní kvíz.