Barokní jezuitské Klatovy 2020

Dámy a pánové, milí přátelé,
těšili jsme se, že se letos o posledním dubnovém víkendu opět potkáme na programu Barokní jezuitské Klatovy 2020 a že se na chvíli ponoříme do časů, které jsou zde v Klatovech neodmyslitelně spojeny s jezuity.

I proto jsme do poslední chvíle oddalovali rozhodnutí, zda letošní ročník uskutečnit, či ne, v době současné „koronavirové krize“, kdy i naše vláda vyhlásila tzv. stav nouze.

Nicméně není možné dále čekat. Ačkoliv nevíme, co bude za měsíc, rozhodli jsme se s ohledem na zdraví a bezpečnost všech přednášejících, posluchačů a organizátorů letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy nekonat.

Věřím, že se za rok, v tom samém čase – tj. o posledním dubnovém víkendu – opět sejdeme, abychom pokračovali v tradici, která nás všechny, svým způsobem, zavazuje.

Děkuji všem, kteří v minulých létech přispěli ke zdárnému průběhu Barokních jezuitských Klatov.

I díky tomu jsme pochopili, že je mnoho věcí, které bychom se my, moderní lidé 21. století mohli od našich dávných předků ze století 17. a 18. učit, jakkoliv to některým připadá nemyslitelné.

Například schopnosti obětovat se, sloužit svým blízkým, nebýt malomyslnými za žádných okolností. Jsou to lekce a příklady, o kterých se snadno mluví, těžko se uskutečňují. Už jenom proto stojí za to pokračovat.

Jakkoliv to zní poněkud archaicky, i my žijeme a konáme v duchu „OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM“, protože věříme v lásku, naději a v tom nás utvrzuje víra (nejen barokní a katolická).

Přeji Vám vše dobré a koncem dubna 2021 opět na shledanou při Barokních jezuitských Klatovech 2021.

Václav Chroust

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Městská knihovna Klatovy je od 12. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.
Výpůjčky budou automaticky prodlouženy po dobu uzavření.

Veškeré kulturní a společenské akce knihovny jsou až do odvolání zrušeny.

Sledujte aktuální informace na webu knihovny nebo na jejím facebooku.

Děkujeme za pochopení.

Jak na rezervační systém…

Vážení přátelé,
možná jste již zaznamenali, že naše knihovna začala používat on-line rezervační systém pro pohodlné rezervování míst na našich kulturních a vzdělávacích akcích. Systém funguje velmi intuitivně, přesto si dovolím předat několik postřehů, které se mohou hodit při jeho používání.

 • Přístup do portálu k rezervaci akce:
 • Registrace:
  • do doby, než bude možné použít přímou platbu, je nutná registrace.
  • Pokud už máte v rezervačním systému účet, přihlaste se; můžete využít i trvalé přihlášení.
  • Pokud účet nemáte, jednoduše se zaregistrujte: vyplňujete jen jméno, heslo a e-mail, který je nutné v dalším kroku ověřit.
 • Výběr míst/rezervace:
  • kliknutím na konkrétní akci zobrazíte rozmístění sálu a následně zvolíte, která místa chcete rezervovat. POZOR: systém při výběru prvního místa otevře rezervační panel. Pokud chcete rezervovat více míst, můžete se do rozmístění sálu pohodlně vrátit a vybírat dál. Až budete mít hotovo, vrátíte se do rezervačního panelu klepnutím na jeho záložku.
  • Rezervaci dokončíte a, je-li vyžadována platba, dostanete informaci, do kdy je třeba peníze do knihovny poslat nebo přinést.
  • Vstupenku/rezervaci s QR kódem si vytiskněte nebo uložte (například do mobilního telefonu), abyste se jí mohli při příchodu na akci prokázat.
  • Vstupenky nezaplacené v termínu bereme jako zrušené.
  • Platnost rezervace končí 10 minut před začátkem akce, poté může být vaše místo obsazeno jiným zájemcem.

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • Reklamaci je nutné vždy podat na místě, kde byly vstupenky zakoupeny.
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím portálu refektar.reenio.cz bude zákazníkovi vstupné vráceno v hotovosti v knihovně, nebo na základě žádosti doručené z registrovaného e-mailu na bankovní účet uvedený žadatelem.
 • Manipulační, bankovní či jiné další poplatky, vztahující se k typu úhrady či doručení, se nevrací.

Hudba slavnostního otevření

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum Plzeň v rámci slavnostního otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov společně s komorním orchestrem Consortium musicum působícím v Plzni svými hudebními aktivitami a benefičními koncerty bezprostředně oživily zájem klatovské veřejnosti o prostory refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech. Patřilo jim tak čelné místo v hudebním programu slavnostního znovuotevření refektáře v pátek 29. listopadu 2019.

Obě tělesa symbolicky navázala na benefiční koncerty minulých let zejména volbou pozvaných sólistů. Přední houslistka Anna Veverková i oba hráči na zobcové flétny – Martin Berger a Martin Rezek – tak nevystupovali v klatovském refektáři poprvé. I tentokrát za doprovodu Consortia nadchli publikum svojí virtuozitou zejména ve 4. Braniborském koncertu G dur Johanna Sebastiana Bacha a ve dvojkoncertu pro dvě zobcové flétny C dur Antonia Vivaldiho.

Instrumentální repertoár Consortia tematicky vycházel z charakteru večera. Krom úvodní slavnostně laděné Ceremoniální hudby, jež před několika týdny zkomponoval v sále přítomný nadějný plzeňský skladatel Václav Benjamin Špíral, zahrál orchestr úvodní sinfonii melodramu Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis (pod olivou míru a palmou ctnosti), jenž byl jezuity proveden v pražském Klementinu v roce 1723 u příležitosti korunovační návštěvy habsburského císaře Karla VI. a jeho manželky ve staroměstském jezuitském areálu.

Vrchol večera představovaly dvě skladby, k jejichž provedení se připojilo Kolegium pro duchovní hudbu. Obě tělesa provedla žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu Hospodinova půjdeme; jeho text před provedením přednesl Štěpán Špád), jejž ve starém polyfonním stylu, tzv. stile antico zkomponoval drážďanský skladatel Carlo Luigi Pietragrua působící u tamního dvora a komponující pro jezuity. Námět žalmu, stejně jako prostředí a doba jeho vzniku úzce souvisely se slavnostní příležitostí tohoto vystoupení. Skladba vznikla patrně 1. května 1713. Celý večer byl zakončen strhujícím provedením slavnostního Te Deum in B českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, který pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Te Deum zkomponoval G. Jacob v roce 1714 jako díkůvzdání za své uzdravení z morové rány v roce 1713. Publikum bylo nadšeno autorovou zálibou v kompozičních experimentech, stejně jako jeho typicky barokním patosem, ale zejména dech beroucím zvukem a úžasným interpretačním nasazením spojeného tělesa, jenž se příliš neodlišoval od špičkového projevu předních těles provozujících tzv. starou hudbu.

Požehnání

V pátek 29. listopadu Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu i lidem. Ne každý měl možnost požehnání slyšet, i když mnohým je věnováno.

Bože našich otců i Bože náš
prosíme Tě,
aby toto byly prostory, ve kterých září světlo,
které otevírá lidem prostory jejich života hodnotám vznešeným.

A aby toto bylo místo,
ve kterém lidé se stávají příchutí dobra pro toto město,
i pro všechny, kteří sem přicházejí.

Prosím Tě, aby toto bylo místo,
které spojuje, dává naději
a otevírá lidská srdce pro schopnost milovat.

Buď s těmi, kteří se zasloužili,
aby toto místo znovu rozkvetlo.

Buď s těmi, kteří sem budou přicházet
a žehnej těm, kteří odsud budou vysláni,
aby světlo šířili ve svých domovech,
na místech, kde pracují a kam jsou posláni.

Požehnej toto místo
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Otevřeli jsme

Po desetiměsíční rekonstrukci a třech měsících vybavování a přípravě jsme otevřeli refektář veřejnosti. V pátek 29. listopadu 2019 slavnostně požehnáním a koncertem, v sobotu přednáškami, ukázkami možností a činností a volnými prohlídkami.

Rekonstrukci refektáře zajistilo město Klatovy nákladem převyšujícím 36 miliónů korun. Vážíme si příspěvku Plzeňského kraje ve výši 8 miliónů korun. Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci, její přípravě i provedení. Proběhla v krátkém čase.

Pokračovat ve čtení →

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření se uskuteční 29. listopadu 2019.

Od 19 hodin bude refektář slavnostně otevřen koncertem Kolegia pro duchovní hudbu a orchestru Consortium musicum, v němž mimo jiné zazní slavnostní Te Deum P. G. Jacoba.

V sobotu 30. 11. jsou od 9 hodin připraveny dvě přednášky významných historiků a na odpoledne hudební program několika uskupení, působících při ZUŠ Klatovy.

Volně prohlédnout rekonstruované prostory bude možné v sobotu během Dne otevřených dveří před přednáškami a po nich, tedy od 8 do 9 hodin a přibližně od 11 do 18 hodin.

Sledujte nás, aby vám neunikly podrobnosti.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy

V refektáři se staví

Refektář prožívá svou velkou rekonstrukci. Po desítkách let, kdy byl jen využíván – většinou způsobem, který mu nebyl vlastní – se dočká obnovy do podoby téměř původní. I když některé prvky budou velmi moderní, duch by měl zůstat barokní.

Průběh prací můžete sledovat na fotografiích z kontrolních dnů.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy/
Stránka refektáře na facebooku.