Výstava prodloužena

Pro neutuchající zájem návštěvníků jsme se rozhodli prodloužit výstavu Cesta až do 30. dubna 2024.

Zrestaurované obrazy křížové cesty z Křesťanského vršku v Klatovech od malířky Bedřišky Znojemské si v refektáři jezuitské koleje můžete prohlédnout ve stejném čase jako dosud, a to každý pátek od 11 do 16 hodin v prohlídkovém okruhu „Jezuitská kolej“ a bez průvodce při akcích pořádaných Městskou knihovnou Klatovy v refektáři.

Pořadateli jsou město Klatovy, Městská knihovna Klatovy, p. o., a Galerie Klatovy/Klenová, p. o.

Ondřej Fibich a jeho významné životní jubileum

Básník, spisovatel, folklorista a nakladatel, pan Ondřej Fibich, oslaví 27. ledna 2024 své 70. narozeniny. Městská knihovna Klatovy by mu ráda tímto poblahopřála a zároveň poděkovala jménem svým i jménem všech nadšených čtenářů za dlouholetou spolupráci a především za jeho rozsáhlé literární dílo. Hluboce si vážíme jeho mnohaleté práce, píle, hledání zajímavých pramenů, k nimž se příběhy vážou, jeho lásky k literatuře, k Šumavě a v neposlední řadě také nespočtu prochozených kilometrů tímto krásným krajem naší vlasti.

Díla pana Ondřeje Fibicha najdete také ve fondu Městské knihovny Klatovy.

Více ke Sbírce pověstí ze Šumavy a jihozápadních Čech na webu Městské knihovny Klatovy.

Okresní sněm Junáka

V neděli 7. ledna 2024 se v refektáři jezuitské koleje v Klatovech uskutečnil Okresní sněm Junáka. Sněmu se zúčastnilo 39 delegátů ze všech středisek v klatovském okrese spolu s dalšími hosty.

Sněm si zvolil vedení okresní rady, které bude řídit činnost okresu v následujícím tříletém období. Předsedou okresní rady zůstal Daniel Koželuh a místopředsedou Mgr. Lukáš Korec. Vedle předsednictva proběhly volby na další organizační a správní pozice nutné pro správu okresu, mimo něž byli také zvoleni tři delegáti, kteří budou reprezentovat okres a jeho stanoviska na valném sněmu Junáka, jenž představuje nejvyšší orgán skautské organizace u nás a bude se konat v březnu v Olomouci.

Pokračovat ve čtení →

Informace k rekonstrukci

Vážení čtenáři,
snažíme se pro vás neustále vylepšovat nejen naše služby, ale také vzhled knihovny. Po Novém roce začala částečná modernizace prostor knihovny, která potrvá pravděpodobně do května. S tím souvisí nutná omezení provozu.

Od 3. ledna 2024 došlo k uzavření prostor čítárny, studovny a volného výběru půjčovny pro dospělé. Návštěvníkům je umožněn vstup k pultu půjčovny pro dospělé, kde mohou vrátit a také si vyzvednout předem objednané dokumenty (knihy, časopisy, zvukové knihy, CD).

Pokračovat ve čtení →

Rodinné tvoření

21. října 2023 od 10.00 do 15.00

Kreativní workshopový den

Ve společenském sále a galerii Městské knihovny Klatovy se v sobotu 21. října 2023 od 10.00 hodin uskuteční další Rodinné tvoření. Čeká vás malování na dřevěné dekorace, korálkování, plackování, fimo, výroba mýdel a mnoho dalšího. Těšíme se na vaší účast. 

Musica colorata

Refektář jezuitské koleje, Klatovy, 21. dubna 2023, 18.00

Přinejmenším stejně barvitá jako celý barokní svět byla také jeho hudba. Malé nahlédnutí do její pestrosti nám zprostředkují členové komorního ansámblu Consortium musicum, jenž je pravidelným hostem barokních jezuitských Klatov. Program sestavený z děl italských a německých autorů pocházejících z různých regionů a vyznávajících různé konfese představí barokní hudební svět ve vší jeho pestrosti. Vedle tónů zakladatele tzv. neapolské školy Alessandra Scarlattiho plných jihoitalského slunce nahlédneme do kompozičního světa severoněmeckého luterského varhaníka Dietricha Buxtehudeho. Po zastávce v lipské Componierstube zdejšího kapelníka Johanna Sebastiana Bacha a u jeho skladeb pro cembalo budeme nakonec moci spočinout v kapli drážďanského kurfiřta Friedricha Augusta II. a zde tvořícího „božského SasaJohanna Adolfa Hasseho.

Plná barev nemusí být však pouze barokní hudba. Pozvání do světa barev mohou skýtat také samotné barokní či barokní dobou inspirované hudební nástroje. Vlámské cembalo z dílny předního stavitele Františka Vyhnálka, které se na tomto koncertu poprvé představí, je toho důkazem. Tento jednomanuálový nástroj se dvěma registry je kopií cembala z první třetiny 17. století od špičkového vlámského stavitele Johanna Ruckerse (1578–1642). Ruckersovy nástroje prosluly ušlechtilým tónem s dlouhým dozvukem. Jeho sonorně laděný zvuk je obohacen o jiskřivou barvu vyšších harmonických tónů. Nástroj se tak hodí pro interpretaci komorní i sólové literatury od vrcholné renesance až po vrcholný barok.

Cembalo z roku 2021 se řadí k nejkvalitnějším cembalům vyrobeným v našich zemích. Jeho příslušnost do našeho regionu podtrhuje i nádherná výzdoba rukou pražské akademické malířky paní Miluše Poupětové. Tento nástroj a hudba vás dokonale vtáhnou do světa barokních (nejen jezuitských) Klatov.

Pokračovat ve čtení →

Pour féliciter 2023

Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
děkujeme Vám za přízeň, náklonnost a podporu, které se nám od Vás po celý rok dostávalo.
Přejeme Vám požehnané Vánoce a příjemnými chvílemi naplněný rok 2023.

Z písmen vytvoříme
slovo,
odstavec, kapitolu,
příběh…

Stejně tak se utváří
den,
týden, měsíc
a rok.

Krásné Vánoce
a pohodový
rok 2023
přejí knihovnice a knihovníci
Městské knihovny Klatovy

Odešel profesor

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (20. 1. 1942–3. 12. 2022)

Když zemře kantor, vždycky se otevře ve vzpomínkách nějaká rána. Tak jako teď, když jsme se dověděli, že zemřel Profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. Ještě po mnoha letech, kdy jsem již dávno opustil Pedagogickou fakultu v Plzni, si vzpomenu na jeho výborné přednášky ze starší české literatury a z literatury 19. století. Jsem přesvědčen, že mnoho jeho posluchačů je na tom podobně jako já. Doceňuji rovněž jeho dlouholeté pedagogické zkušenosti (na fakultě působil od roku 1968/69), klidný přístup ke studentům, podmíněný rozvážnou laskavostí a skromností. Vždy jsem se obdivoval šíři jeho zájmů od literatury naší přes literaturu světovou, divadlo, hudbu, péči o literární talenty, ale i jeho účast na četných literárních konferencích. Knižně vydal např. Plzeň v proměnách času, Kapitoly o literární Plzni, Záblesky renesance či K pramenům národní literatury. Těžiště jeho práce vědecké i pedagogické bylo ale především na PF v Plzni, kde působil postupně jako proděkan (1990–1994), v letech 1994–1997 jako prorektor a od roku 2000 byl vedoucím katedry českého jazyka a literatury.

Nechce se ani věřit tomu, že tento osmdesátník, stále mladý duchem s nevšedním darem řeči, už není mezi námi. Vše, co dělal, mělo jako hlavní cíl přispět k vyšší kultuře. Vy, kterým prošel životem, jedno zda jako studentům, kolegům či posluchačům, zachovejte mu prosím tichou vzpomínku.

Ivan Nikl


Viktor Viktora, Ze západočeských rovů a hájů

Když v literárním měsíčníku PLŽ (Plzeňský literární život) vycházelo osm let na pokračování Putování po hrobech literátů, kněží a dalších významných osobností od V. Viktory, říkal jsem si, že by to vydalo na zajímavou knihu. Tak se skutečně stalo a koncem letošního roku byla tato jedinečná kniha literárního historika Viktora Viktory vydána.

Je to svým způsobem zcela ojedinělá publikace, která přehledně zachycuje a popisuje hřbitovy v našem kraji. Od plzeňského ústředního hřbitova přes dalších devět plzeňských, přes ty městské (Domažlice, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Rokycany, Sušice ad.) až po celou dlouhou řadu hřbitovů vesnických (Bezděkovem počínaje a v Žinkovech konče). V knize, dělané s velkou pečlivostí najdeme i fotografické přílohy a jejich zdroje, nechybí samozřejmě rozsáhlý jmenný rejstřík všech uvedených osobností i bibliografie díla nedávno zemřelého prof. Viktora Viktory. Ten v úvodu knihy napsal tato slova: „I v dnešní nestálé a zapomínající době se najdou duše, které se tu pozastaví a zalistují vzpomínkami. Zde se setkáváme s rostoucím počtem blízkých a známých, s nimiž se již jinde neshledáme. Zde však také zapomínaní docházejí svého klidu: jsou to ti, jimž jsme dlužni vděk nebo alespoň vzpomínku“.

Ivan Nikl

Novinka ke kávě či vínu

Přišli jste na koncert brzy nebo váš doprovod prozatím nedorazil?

Čekání si můžete zkrátit kromě pití chutné kávy či vína i chvilkou kvalitního čtení z nového stojanu s časopisy, který je pro vás připraven u baru refektáře jezuitské koleje. Na výběr budou mimo jiné i periodika Harmonie, Artikl a někdy i Nový prostor.

Užijte si svou chvilku klidu a nalaďte se na kulturní zážitek skrze dobré čtení.