CHKO Šumava šedesátiletá…

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Přednáška o chráněném území, rostlinách, živočiších, ale i o kulturních památkách či památných stromech. Přednášet bude současný ředitel Správy NP Šumava Mgr. Pavel Hubený a náměstkyně Odboru ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava Ing. Silvie Havlátková. Jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

August Förster, Andrea Mottlová & Vojtěch Podroužek

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

August Förster a klavírní moderna: Andrea Mottlová a Vojtěch Podroužek (hoboj) Program zaměřený na skladby pro hoboj a klavír francouzských autorů 20. století s přesahem do současnosti. V průběhu večera zazní hudba různých stylů od impresionismu, přes neoklasicismus až po soudobé hudební směry. Vojtěch Podroužek absolvoval studia hry na hoboj na Pražské konzervatoři a Fakultě umění Ostravské univerzity...

Klub Křišťál

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Cyklus výstav, jež se konal od července do září na téma VODA, se pomalu blíží ke svému konci. Jste srdečně zváni na odpolední posezení se všemi tvůrci z klubu Křišťál, které se bude konat 7. září od 18 hodin ve společenském sále knihovny.

Učíme se učit se bez stresu a zábavně

Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy

Byť jsou prázdniny za dveřmi, těšte se na září. Proč? Každé pondělí se budeme setkávat na volnočasovém vzdělávacím kurzu pod vedením lektorky RNDr. Kateřiny Vágnerové. Čeká nás především práce s tužkou a papírem a pomocí Feuersteinovy metody se pokusíme podpořit schopnost myslet a učit se, mít motivaci a nepodléhat nejistotě po zadání úkolů. Začínáme 11....

Učíme se hrou

Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy

Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Klatovy zve všechny děti ve věku 8–14 let, které baví logické, matematické i slovní hry a které baví přemýšlet a rády by si vytvořily vlastní hru, na akci Hravé učení pod vedením lektora Radka Zelenky (autor her Bambilion). Během deseti setkání, která proběhnou od 12. září do 14....

Celoživotní dopad extrémního stresu na lidský mozek

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Zajímavá přednáška prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., o výsledcích jeho výzkumu, které prokázaly, že holokaust se i po mnoha desítkách let projevuje ve strukturách mozku lidí, kteří ho přežili, a že stres z této historické události se přenáší i na další generace. Ve spolupráci s městskou knihovnou pořádá spolek Synagoga Klatovy, z. s.

Vladimír Boublík – největší český teolog

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Teolog Zdeněk A. Eminger upoutá své posluchače vyprávěním o největším českém teologovi 20. století, rodákovi z Mokrosuk, protikomunistickém odbojáři, děkanovi Teologické fakulty Papežské lateránské univerzity – o Vladimírovi Boublíkovi.

Benefiční koncert pro Olivera

V Café Jednorožec spolupořádá Městská knihovna Klatovy koncert na podporu malého Oliverka. Malý Oliver statečně bojuje s akutní leukémií. Na jeho podporu a na podporu jeho rodičům zazpívá sbor Nahozeno máme i sbormistryně Lada Soukupová. Veškeré dobrovolné vstupné věnujeme na pomoc s léčbou malého Oliverka.

Hrajeme si (nejen) s papírem

Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy

Zvířátka ze šišek čekají na všechny malé i velké umělce v pondělí 18. září v naší první knihovnické dílničce ve společenském sále městské knihovny. Tvořit s námi můžete kdykoliv v čase od 13.30 do 15.30 hodin. Cena jednoho výrobku je 10 Kč. Přehled dalších tvořivých dílen najdete na stránce Tvořivé dílny.

Zapadlé hvězdy (nejen) klatovského literárního nebe

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Vstávají vám vlasy hrůzou na hlavě, když slyšíte pojem regionální literatura? Zapomeňte na vše, co vám k tématu říkali ve škole a přijďte si poslechnout do společenského sálu v naší knihovně poutavou prezentaci v podání známého publicisty S. J. Václavovice o méně známých literárních tvůrcích z Klatov i blízkého okolí.