Píše o nás Bulletin SKIP

2020, ročník 29, číslo 1

Klatovská knihovna získala do své správy jezuitský refektář

Městská knihovna Klatovy má od roku 2019 pro své aktivity k dispozici nový (a netradiční) prostor – refektář bývalé jezuitské koleje.

Jezuité v Klatovech zanechali nepřehlédnutelnou stopu. Mluvíme-li dnes o Klatovech barokních, mluvíme zároveň o zázračném obraze Panny Marie klatovské, ale také o Klatovech jezuitských. V roce 1655, dvacet let po svém příchodu, si řádoví bratři začali stavět sídlo, kolej, nedlouho poté kostel a další objekty, které dnes tvoří nejrozsáhlejší a nejviditelnější část centra města. Po zrušení řádu v roce 1773 připadly všechny budovy městu. V další dvousetleté historii komplexu potkáme dragouny, vojáky, četníky, pivovarníky, divadelníky.

Celý článek: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2020-rocnik-29-cislo-1/klatovska-knihovna-ziskala-do-sve-spravy


VITÁK, Karel. Klatovská knihovna získala do své správy jezuitský refektář. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 1 [cit. 2020-09-01]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/670