Kultura v zimním spánku

Redakce nového klatovského zpravodaje (www.klatovskyzpravodaj.cz) nás požádala o odpověď na tři otázky. Odpovědi na ně pak vyšly v prvním čísle roku 2021. Zde uvádíme jejich plné znění.

Kolik akcí jste museli kvůli pandemii koronaviru v letošním roce zrušit? Jaká z akcí vás mrzí nejvíce?

V letošním roce se kvůli pandemii neuskutečnilo 233 akcí. Uvedené číslo zahrnuje nejen kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, ale i konference, besedy, knihovnické lekce, čtenářské kluby pro školská zařízení, tvořivé dílny pro děti, rovněž objednané pronájmy sálů a jednání a zasedání komisí. Nelze vybrat jednu akci, jejíž zrušení by nás mrzelo nejvíce, zejména proto, že každé setkání má jinou atmosféru, obsah a zaměření, jež s sebou přináší nová poznání a zajímavé zážitky.

Přeložili jste nějaké akce na rok 2021 nebo plánujete už nyní nějaké konkrétní? Jak vidíte rok 2021 s pokračováním vaší kulturní činnosti?

Přeložili jsme všechny historické přednášky, které byly naplánované k oslavám výročí města Klatovy. Velká část akcí ale přeložitelná nebyla. Především proto, že se termínově vázala na rok 2020.

Plán akcí na příští rok je z velké části připravený a termíny s vystupujícími domluveny. V současné době je obtížné předvídat a odhadovat, jak se bude situace ve společnosti dále vyvíjet. Žádná omezení proto zatím nechystáme a budeme se snažit reagovat pružně dle případných restrikcí a opatření.

Ovlivnila pandemie váš pohled na kulturu v Klatovech do budoucna? Plánujete dělat něco jinak?

Co se týče přímo hlavního poslání naší organizace – poskytování knihovnických služeb pro čtenáře – hledáme cesty, jak umožnit jejich alespoň částečné využívání i při případném uzavření knihovny. Zapojili jsme se do projektu Národní digitální knihovny a získali přístup k dílům nedostupným na trhu. O této novince se naši uživatelé dozvědí podrobnosti v brzké době. Zavedli jsme možnost online placení čtenářských a sankčních poplatků přímo ze čtenářova konta. Dále pracujeme na možnostech bezkontaktní výměny dokumentů. V oblasti kulturní činnosti jsme uvažovali nad online aktivitami, především přednáškami, ale zatím stále doufáme, že k tomuto kroku nebude nutné přistoupit. Vzájemné setkání a živý poslech jsou nenahraditelné.

Při plánování a domlouvání akcí jsme pochopitelně daleko obezřetnější. Dřív bylo zrušení akce “vyšší mocí” prakticky nepředstavitelné a dnes je to smutná a deprimující, ale běžná součást naší práce.

Pokud jsme do jara loňského roku považovali kulturu za samozřejmou součást našeho života a umění za samozřejmost, nyní i v budoucnu si budeme určitě mnohem víc vážit možnosti navštívit nebo uspořádat koncert, přednášku, besedu, filmovou projekci či divadelní představení. Nebo jen kdysi obyčejné setkání lidí, kteří si mají co říct.

Jarmila Poupová,
ředitelka Městské knihovny Klatovy

Karel Viták,
præfectus refectorii