Jednání Zastupitelstva města

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

ProgramZahájení jednání Zastupitelstva města Klatov1) Kontrola plnění usnesení2) Návrhy na majetkoprávní úkony3) Využití objektu bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV, Klatovy4) Závěrečný účet města za rok 2021 + účetní závěrka města za rok 20215) Žádost TJ Sokol Klatovy o financování „Opravy plotu v Domažlické ul. v Klatovech“6) Rozpočtové opatření č. 4/2022 + dotace nad 50 000...