Marcell na Nádvoří

Nádvoří jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Zpěvák a kytarista spolupracující např. s Lenny, Mirai, Adamem Mišíkem, Paulie Garandem nebo rapperem Lipem.

Umění italské barokní árie

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Závěrečný koncert intenzivního kurz pro zpěváky, korepetitory a tanečníky. Další informace.

Květinový den

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

V předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, svátku, který je symbolizován květinami, kterými se po vysvěcení zdobí kostely, vystoupí umělci a uskupení mající něco společného s květinami. A pochopitelně floristé, výtvarníci a řemeslníci pracující s květinami ve všech možných i nemožných podobách. Květinový den od odpoledne do pozdního večera provede návštěvníky rozmanitými květinovými motivy. Pro děti...

Fesťék

Nádvoří jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy

Už ne koncert, ještě ne festival. Prostě Fesťék, neboli alternativa hudebního festivalu, která nutně nevyžaduje alternativní posluchače. 17.30 – Jazzevec19.00 – mrklm20.30 – Houpací koně