Klatovy a voda

Společenský sál knihovny Balbínova 59, Klatovy

Zveme vás na přednášku zaměřenou na téma Voda a její význam. Bude představen přehled a stručný rozbor významných historických událostí souvisejících s vodou, dále se posluchači dozví o nynější podobě vodárenství města Klatovy a probere se i to, jaký vliv má kvalita pitné vody na zdraví u nás i v zahraničí. To vše v podání...