Křišťálový kříž zdobí refektář jezuitské koleje

Skleněný kříž Vladimíry Tesařové

V minulém týdnu byl v refektáři jezuitské koleje instalován křišťálový kříž vytvořený známou českou sklářskou výtvarnicí Vladimírou Tesařovou. Tím je dokončena výzdoba tohoto krásného barokního sálu, kříž se po staletích vrací do prostor, kde původně byl.

Refektář jezuitské koleje byl rekonstruován péčí a nákladem města Klatovy za přispění Plzeňského kraje. Slavnostně byl otevřen v roce 2019.

V mezidobí se městu podařilo získat refinancování projektu obnovy refektáře z prostředků evropských fondů (integrovaný operační program). Součástí projektu je i expozice, jež zde v severním křídle refektáře vznikne v průběhu letošního roku. V ambitové chodbě bude připomenut stavebně urbanistický vývoj jezuitského komplexu i historie jeho využití. V klubovnách severního křídla bude pamatováno na historii armády, jež v jezuitské koleji působila až do roku 1992. Vzpomeneme všechny jednotky, které zde byly, kombinací klasických výstavních prvků i prvků moderních, audiovizuálních. Doplnění refektáře o kříž s postavou Krista je též součástí expozice.

Věříme, že se nám podaří novou expozici představit klatovské veřejnosti do konce září letošního roku.

Václav Chroust