Požehnání

V pátek 29. listopadu Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu i lidem. Ne každý měl možnost požehnání slyšet, i když m...

Otevřeli jsme

Po desetiměsíční rekonstrukci a třech měsících vybavování a přípravě jsme otevřeli refektář veřejnosti. V pátek 29. listopadu 2019 slavnostně pož...

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření se uskuteční 29. listopadu 2019. Od 19 hodin bude refektář slavnostně otevřen koncertem Kolegia pro duchovní hudbu a orchestru Consortium mu...

V refektáři se staví

Refektář prožívá svou velkou rekonstrukci. Po desítkách let, kdy byl jen využíván – většinou způsobem, který mu nebyl vlastní – se dočká obnovy do p...