Pour féliciter 2023

Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
děkujeme Vám za přízeň, náklonnost a podporu, které se nám od Vás po celý rok dostávalo.
Přejeme Vám požehnané Vánoce a příjemnými chvílemi naplněný rok 2023.

Z písmen vytvoříme
slovo,
odstavec, kapitolu,
příběh…

Stejně tak se utváří
den,
týden, měsíc
a rok.

Krásné Vánoce
a pohodový
rok 2023
přejí knihovnice a knihovníci
Městské knihovny Klatovy