Jeden svět 2024

Refektář jezuitské koleje Balbínova 59, Klatovy