V refektáři se staví

Refektář prožívá svou velkou rekonstrukci. Po desítkách let, kdy byl jen využíván – většinou způsobem, který mu nebyl vlastní – se dočká obnovy do podoby téměř původní. I když některé prvky budou velmi moderní, duch by měl zůstat barokní.

Průběh prací můžete sledovat na fotografiích z kontrolních dnů.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy/
Stránka refektáře na facebooku.