Slavnostní otevření

Slavnostní otevření se uskuteční 29. listopadu 2019.

Od 19 hodin bude refektář slavnostně otevřen koncertem Kolegia pro duchovní hudbu a orchestru Consortium musicum, v němž mimo jiné zazní slavnostní Te Deum P. G. Jacoba.

V sobotu 30. 11. jsou od 9 hodin připraveny dvě přednášky významných historiků a na odpoledne hudební program několika uskupení, působících při ZUŠ Klatovy.

Volně prohlédnout rekonstruované prostory bude možné v sobotu během Dne otevřených dveří před přednáškami a po nich, tedy od 8 do 9 hodin a přibližně od 11 do 18 hodin.

Sledujte nás, aby vám neunikly podrobnosti.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy