Barokní jezuitské Klatovy 2020

Dámy a pánové, milí přátelé,
těšili jsme se, že se letos o posledním dubnovém víkendu opět potkáme na programu Barokní jezuitské Klatovy 2020 a že se na chvíli ponoříme do časů, které jsou zde v Klatovech neodmyslitelně spojeny s jezuity.

I proto jsme do poslední chvíle oddalovali rozhodnutí, zda letošní ročník uskutečnit, či ne, v době současné „koronavirové krize“, kdy i naše vláda vyhlásila tzv. stav nouze.

Nicméně není možné dále čekat. Ačkoliv nevíme, co bude za měsíc, rozhodli jsme se s ohledem na zdraví a bezpečnost všech přednášejících, posluchačů a organizátorů letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy nekonat.

Věřím, že se za rok, v tom samém čase – tj. o posledním dubnovém víkendu – opět sejdeme, abychom pokračovali v tradici, která nás všechny, svým způsobem, zavazuje.

Děkuji všem, kteří v minulých létech přispěli ke zdárnému průběhu Barokních jezuitských Klatov.

I díky tomu jsme pochopili, že je mnoho věcí, které bychom se my, moderní lidé 21. století mohli od našich dávných předků ze století 17. a 18. učit, jakkoliv to některým připadá nemyslitelné.

Například schopnosti obětovat se, sloužit svým blízkým, nebýt malomyslnými za žádných okolností. Jsou to lekce a příklady, o kterých se snadno mluví, těžko se uskutečňují. Už jenom proto stojí za to pokračovat.

Jakkoliv to zní poněkud archaicky, i my žijeme a konáme v duchu „OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM“, protože věříme v lásku, naději a v tom nás utvrzuje víra (nejen barokní a katolická).

Přeji Vám vše dobré a koncem dubna 2021 opět na shledanou při Barokních jezuitských Klatovech 2021.

Václav Chroust