Okresní sněm Junáka

V neděli 7. ledna 2024 se v refektáři jezuitské koleje v Klatovech uskutečnil Okresní sněm Junáka. Sněmu se zúčastnilo 39 delegátů ze všech středisek v klatovském okrese spolu s dalšími hosty.

Sněm si zvolil vedení okresní rady, které bude řídit činnost okresu v následujícím tříletém období. Předsedou okresní rady zůstal Daniel Koželuh a místopředsedou Mgr. Lukáš Korec. Vedle předsednictva proběhly volby na další organizační a správní pozice nutné pro správu okresu, mimo něž byli také zvoleni tři delegáti, kteří budou reprezentovat okres a jeho stanoviska na valném sněmu Junáka, jenž představuje nejvyšší orgán skautské organizace u nás a bude se konat v březnu v Olomouci.

Sněm proběhl v příjemné a konstruktivní atmosféře. Mimo voleb si delegáti vyměnili zkušenosti z práce s dětmi a mládeží a prostor byl též věnován diskusím o aktuálních otázkách a plánech skautingu nejen v okrese, ale i v rámci celé republiky, k nimž sněm formálně přijal několik stanovisek. Sněm také vyjádřil poděkování Městské knihovně Klatovy, která spravuje refektář jezuitské koleje, za poskytnutí prostor pro konání akce.

Skautský okres Klatovy sdružuje pět skautských středisek, která mají dohromady takřka 800 členů všech věkových kategorií a sídlí v Klatovech (střediska Královák a Javor), v Sušici (středisko Vydří stopa), v Horažďovicích (středisko Prácheň) a v Pačejově (středisko Jestřáb).