Ondřej Fibich a jeho významné životní jubileum

Básník, spisovatel, folklorista a nakladatel, pan Ondřej Fibich, oslaví 27. ledna 2024 své 70. narozeniny. Městská knihovna Klatovy by mu ráda tímto poblahopřála a zároveň poděkovala jménem svým i jménem všech nadšených čtenářů za dlouholetou spolupráci a především za jeho rozsáhlé literární dílo. Hluboce si vážíme jeho mnohaleté práce, píle, hledání zajímavých pramenů, k nimž se příběhy vážou, jeho lásky k literatuře, k Šumavě a v neposlední řadě také nespočtu prochozených kilometrů tímto krásným krajem naší vlasti.

Díla pana Ondřeje Fibicha najdete také ve fondu Městské knihovny Klatovy.

Více ke Sbírce pověstí ze Šumavy a jihozápadních Čech na webu Městské knihovny Klatovy.