Barokní svatojánská noc 2020

pátek 26. června 2020 od 18 hodin

I letos v Klatovech proběhne Barokní svatojánská noc. Po pauze se akce přesouvá zpět do areálu jezuitské koleje. Na nádvoří, v refektáři i v ostatních prostorech můžete zhlédnout bohatý program, který si pro vás organizátoři připravili.

Tak se nám to nějak zadrhlo…

Ještě na začátku března nám šla hlava kolem z množství plánovaných, připravovaných i připravených akcí. V půlce měsíce se ale během chvíle všechno změnilo. Každý z nás to prožil po svém. Někdo v karanténě, někdo se potýkal se starostmi o sebe a své blízké, další fungovali v běžném režimu. V každém případě jsme v refektáři odvolali veškeré akce, které měly od půlky března do konce června proběhnout.

Během doby, kdy se do refektáře nedostali diváci a návštěvníci, jsme se stali místem porad, komisí a zasedání, protože právě náš sál byl schopen zajistit prostředí, v němž se jednající nemuseli tísnit, ale mluvili na sebe z bezpečné vzdálenosti dvou metrů.

Blíží se však již doba, kdy i jezuitská kolej bude opět žít hudbou, literaturou, divadlem, zkrátka kulturou. Přestože běžně kulturní sezóna v knihovně končí červnem, letos patrně po nucené přestávce na konci června začne.

sál refektáře připravený na zastupitele

Barokní jezuitské Klatovy 2020

Dámy a pánové, milí přátelé,
těšili jsme se, že se letos o posledním dubnovém víkendu opět potkáme na programu Barokní jezuitské Klatovy 2020 a že se na chvíli ponoříme do časů, které jsou zde v Klatovech neodmyslitelně spojeny s jezuity.

I proto jsme do poslední chvíle oddalovali rozhodnutí, zda letošní ročník uskutečnit, či ne, v době současné „koronavirové krize“, kdy i naše vláda vyhlásila tzv. stav nouze.

Nicméně není možné dále čekat. Ačkoliv nevíme, co bude za měsíc, rozhodli jsme se s ohledem na zdraví a bezpečnost všech přednášejících, posluchačů a organizátorů letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy nekonat.

Věřím, že se za rok, v tom samém čase – tj. o posledním dubnovém víkendu – opět sejdeme, abychom pokračovali v tradici, která nás všechny, svým způsobem, zavazuje.

Děkuji všem, kteří v minulých létech přispěli ke zdárnému průběhu Barokních jezuitských Klatov.

I díky tomu jsme pochopili, že je mnoho věcí, které bychom se my, moderní lidé 21. století mohli od našich dávných předků ze století 17. a 18. učit, jakkoliv to některým připadá nemyslitelné.

Například schopnosti obětovat se, sloužit svým blízkým, nebýt malomyslnými za žádných okolností. Jsou to lekce a příklady, o kterých se snadno mluví, těžko se uskutečňují. Už jenom proto stojí za to pokračovat.

Jakkoliv to zní poněkud archaicky, i my žijeme a konáme v duchu „OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM“, protože věříme v lásku, naději a v tom nás utvrzuje víra (nejen barokní a katolická).

Přeji Vám vše dobré a koncem dubna 2021 opět na shledanou při Barokních jezuitských Klatovech 2021.

Václav Chroust

Pokračovat ve čtení →

Jak na rezervační systém…

Vážení přátelé,
možná jste již zaznamenali, že naše knihovna začala používat on-line rezervační systém pro pohodlné rezervování míst na našich kulturních a vzdělávacích akcích. Systém funguje velmi intuitivně, přesto si dovolím předat několik postřehů, které se mohou hodit při jeho používání.

 • Přístup do portálu k rezervaci akce:
 • Registrace:
  • do doby, než bude možné použít přímou platbu, je nutná registrace.
  • Pokud už máte v rezervačním systému účet, přihlaste se; můžete využít i trvalé přihlášení.
  • Pokud účet nemáte, jednoduše se zaregistrujte: vyplňujete jen jméno, heslo a e-mail, který je nutné v dalším kroku ověřit.
 • Výběr míst/rezervace:
  • kliknutím na konkrétní akci zobrazíte rozmístění sálu a následně zvolíte, která místa chcete rezervovat. POZOR: systém při výběru prvního místa otevře rezervační panel. Pokud chcete rezervovat více míst, můžete se do rozmístění sálu pohodlně vrátit a vybírat dál. Až budete mít hotovo, vrátíte se do rezervačního panelu klepnutím na jeho záložku.
  • Rezervaci dokončíte a, je-li vyžadována platba, dostanete informaci, do kdy je třeba peníze do knihovny poslat nebo přinést.
  • Vstupenku/rezervaci s QR kódem si vytiskněte nebo uložte (například do mobilního telefonu), abyste se jí mohli při příchodu na akci prokázat.
  • Vstupenky nezaplacené v termínu bereme jako zrušené.
  • Platnost rezervace končí 10 minut před začátkem akce, poté může být vaše místo obsazeno jiným zájemcem.

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • Reklamaci je nutné vždy podat na místě, kde byly vstupenky zakoupeny.
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím portálu refektar.reenio.cz bude zákazníkovi vstupné vráceno v hotovosti v knihovně, nebo na základě žádosti doručené z registrovaného e-mailu na bankovní účet uvedený žadatelem.
 • Manipulační, bankovní či jiné další poplatky, vztahující se k typu úhrady či doručení, se nevrací.

Hudba slavnostního otevření

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum Plzeň v rámci slavnostního otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov společně s komorním orchestrem Consortium musicum působícím v Plzni svými hudebními aktivitami a benefičními koncerty bezprostředně oživily zájem klatovské veřejnosti o prostory refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech. Patřilo jim tak čelné místo v hudebním programu slavnostního znovuotevření refektáře v pátek 29. listopadu 2019.

Obě tělesa symbolicky navázala na benefiční koncerty minulých let zejména volbou pozvaných sólistů. Přední houslistka Anna Veverková i oba hráči na zobcové flétny – Martin Berger a Martin Rezek – tak nevystupovali v klatovském refektáři poprvé. I tentokrát za doprovodu Consortia nadchli publikum svojí virtuozitou zejména ve 4. Braniborském koncertu G dur Johanna Sebastiana Bacha a ve dvojkoncertu pro dvě zobcové flétny C dur Antonia Vivaldiho.

Instrumentální repertoár Consortia tematicky vycházel z charakteru večera. Krom úvodní slavnostně laděné Ceremoniální hudby, jež před několika týdny zkomponoval v sále přítomný nadějný plzeňský skladatel Václav Benjamin Špíral, zahrál orchestr úvodní sinfonii melodramu Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis (pod olivou míru a palmou ctnosti), jenž byl jezuity proveden v pražském Klementinu v roce 1723 u příležitosti korunovační návštěvy habsburského císaře Karla VI. a jeho manželky ve staroměstském jezuitském areálu.

Vrchol večera představovaly dvě skladby, k jejichž provedení se připojilo Kolegium pro duchovní hudbu. Obě tělesa provedla žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu Hospodinova půjdeme; jeho text před provedením přednesl Štěpán Špád), jejž ve starém polyfonním stylu, tzv. stile antico zkomponoval drážďanský skladatel Carlo Luigi Pietragrua působící u tamního dvora a komponující pro jezuity. Námět žalmu, stejně jako prostředí a doba jeho vzniku úzce souvisely se slavnostní příležitostí tohoto vystoupení. Skladba vznikla patrně 1. května 1713. Celý večer byl zakončen strhujícím provedením slavnostního Te Deum in B českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, který pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Te Deum zkomponoval G. Jacob v roce 1714 jako díkůvzdání za své uzdravení z morové rány v roce 1713. Publikum bylo nadšeno autorovou zálibou v kompozičních experimentech, stejně jako jeho typicky barokním patosem, ale zejména dech beroucím zvukem a úžasným interpretačním nasazením spojeného tělesa, jenž se příliš neodlišoval od špičkového projevu předních těles provozujících tzv. starou hudbu.

Požehnání

V pátek 29. listopadu Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu i lidem. Ne každý měl možnost požehnání slyšet, i když mnohým je věnováno.

Bože našich otců i Bože náš
prosíme Tě,
aby toto byly prostory, ve kterých září světlo,
které otevírá lidem prostory jejich života hodnotám vznešeným.

A aby toto bylo místo,
ve kterém lidé se stávají příchutí dobra pro toto město,
i pro všechny, kteří sem přicházejí.

Prosím Tě, aby toto bylo místo,
které spojuje, dává naději
a otevírá lidská srdce pro schopnost milovat.

Buď s těmi, kteří se zasloužili,
aby toto místo znovu rozkvetlo.

Buď s těmi, kteří sem budou přicházet
a žehnej těm, kteří odsud budou vysláni,
aby světlo šířili ve svých domovech,
na místech, kde pracují a kam jsou posláni.

Požehnej toto místo
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Otevřeli jsme

Po desetiměsíční rekonstrukci a třech měsících vybavování a přípravě jsme otevřeli refektář veřejnosti. V pátek 29. listopadu 2019 slavnostně požehnáním a koncertem, v sobotu přednáškami, ukázkami možností a činností a volnými prohlídkami.

Rekonstrukci refektáře zajistilo město Klatovy nákladem převyšujícím 36 miliónů korun. Vážíme si příspěvku Plzeňského kraje ve výši 8 miliónů korun. Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci, její přípravě i provedení. Proběhla v krátkém čase.

Pokračovat ve čtení →

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření se uskuteční 29. listopadu 2019.

Od 19 hodin bude refektář slavnostně otevřen koncertem Kolegia pro duchovní hudbu a orchestru Consortium musicum, v němž mimo jiné zazní slavnostní Te Deum P. G. Jacoba.

V sobotu 30. 11. jsou od 9 hodin připraveny dvě přednášky významných historiků a na odpoledne hudební program několika uskupení, působících při ZUŠ Klatovy.

Volně prohlédnout rekonstruované prostory bude možné v sobotu během Dne otevřených dveří před přednáškami a po nich, tedy od 8 do 9 hodin a přibližně od 11 do 18 hodin.

Sledujte nás, aby vám neunikly podrobnosti.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy

V refektáři se staví

Refektář prožívá svou velkou rekonstrukci. Po desítkách let, kdy byl jen využíván – většinou způsobem, který mu nebyl vlastní – se dočká obnovy do podoby téměř původní. I když některé prvky budou velmi moderní, duch by měl zůstat barokní.

Průběh prací můžete sledovat na fotografiích z kontrolních dnů.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy/
Stránka refektáře na facebooku.